Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1494+A1 - Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2010
ČSN EN 1494+A1 - Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

ČSN EN 1494+A1

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 1494+A1
Třídící znak:270810
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:85727
Popis

ČSN EN 1494+A1

Tato evropská norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření na mobilní a přemístitelné zvedáky (viz 3.6) a souvisící zdvihací zařízení. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími vztahujícími se k mobilním nebo přemístitelným zvedákům a souvisícím zdvihacím zařízením, pokud jsou používány zamýšleným způsobem a při podmínkách předpokládaných výrobcem. Tato norma specifikuje vhodná technická opatření, která eliminují nebo snižují rizika, způsobená významnými nebezpečími. Tato norma platí pro zdvihací zařízení (viz 3.1), která jsou mobilní nebo přemístitelná a jsou navržena k provozu se zatížením, provozovaná buď samostatně, nebo v součinnosti k částečnému nebo celkovému zvedání a spouštění břemen, nebo vozidel v jednom nebo více zdvihacích bodech (s výjimkou zvedání osob), kde není povolena práce pod zvedaným břemenem bez dalších prostředků zajišťujících břemeno v odpovídající poloze.