Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 14963 - Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody
Vydáno: 01.12.2006
ČSN EN 14963 - Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14963

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:ČSN EN 14963
Třídící znak:747717
Počet stran:52
Vydáno:01.12.2006
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:77465
Popis

ČSN EN 14963

Norma stanovuje požadavky na pásové střešní světlíky z plastů (např. GF-UP, PC, PMMA, PVC) s nebo bez nosných profilů pro použití s podstavci z např. GF-UP, PVC, oceli, hliníku, dřeva nebo betonu pro montáž do střech. Tyto střešní světlíky se používají za účelem osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením. Norma platí pro pásové střešní světlíky bez podstavce a pro pásové střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku s podstavcem, které jsou zakoupeny najednou. Norma platí pro pásové světlíky, které se osazují ve sklonu nejvýše 10° od vodorovné roviny a v půdoryse nejvýše 10° od spádnice (viz obrázek 1): a) s nosnými profily: - symetrické, sedlové, obloukové (viz obrázek 2) nebo pultové (viz obrázek 3); - pravoúhlého půdorysu, zhotovené s nosnými profily paralelními s rozpětím; b) bez nosných profilů: - symetrické, sedlové nebo obloukové s úhlem nejvýše 45 °(měřený od vodorovné osy v místě připevnění, viz obrázek 4); - pravoúhlého půdorysu, zhotovené s rozpětím (šířkou) menší nebo rovnou 2,5 m. Norma platí pro pásové světlíky, včetně obloukových světlíků, s plastovými prosvětlovacími deskami pravoúhlého půdorysu pokládanými na střechu s nejmenší vzdáleností b/3 (b = efektivní rozpětí střešních světlíků odpovídající světlému průřezu). Podstavec může být samonosný nebo nesamonosný. Návrh podstavce není součástí této evropské normy. Podstavce mohou být prefabrikované nebo zhotovené na místě. Prefabrikované podstavce se považují za součást pásového střešního světlíku. Tato evropská norma se nevztahuje na podstavce vyrobené na místě.