Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1501-5 ed. 2 - Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2022
ČSN EN 1501-5 ed. 2 - Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu

ČSN EN 1501-5 ed. 2

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1320 Kč
Označení normy:ČSN EN 1501-5 ed. 2
Třídící znak:300350
Počet stran:116
Vydáno:01.10.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514858
Popis

ČSN EN 1501-5 ed. 2

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s vyklápěči používanými pro vyprazdňování určených kontejnerů na odpad do VOO a jejich montáž na VOO, pokud se používají k určenému účelu a za podmínek nesprávného použití, které výrobce přiměřeně předvídá, po celou dobu jejich předvídatelné životnosti, jak je definováno v článku 4. Tento dokument je použitelný pro návrh a konstrukci vyklápěčů kontejnerů na odpad a montáž dalších vyklápěčů tak, aby bylo zajištěno, že jsou namontovány pro svou funkci a je možné je ovládat, seřizovat a udržovat po celou dobu jejich životnosti. Nevztahuje se na konec životnosti vyklápěčů. Tento dokument popisuje a uvádí bezpečnostní požadavky na vyklápěče pro vyprazdňování kontejnerů na odpad a jejich rozhraní s odpovídajícími částmi RCV a bude používán ve spojení s EN 1501-1:2021 pro VOO s nakládáním zezadu, ze strany a zepředu. Odkazuje na EN 1501-4:2007 pro postup zkoušení hluku. Tento dokument neplatí pro: - provoz v náročných podmínkách, např. extrémní podmínky prostředí, jako jsou: - teploty pod -20 °C a nad +40 °C; - tropické prostředí; - rychlost větru vyšší než 75 km/h; - znečištěné životní prostředí; - korozní prostředí; - provoz v potenciálně výbušné atmosféře; - zvedání a přeprava osob; - vyprazdňování kontejnerů na odpad jiných než vyrobených podle EN 840:2020 (všechny části), EN 12574:2017 (všechny části), EN 13071:2019 (všechny části) a kontejnerů popsaných jako paladinové, diamantové, vyklápěcí kontejnery; - nakládání objemného odpadu pomocí plošiny nebo vidlic; - manipulace s břemeny povahy, které by mohly vést k nebezpečným situacím (např. horké odpady, kyseliny a zásadité prvky, radioaktivní materiály, kontaminované odpady, zvláště křehké náklady, výbušniny); - provoz na lodích. - montáž a provoz na stacionárních kompaktorech. Tento dokument neplatí pro strojní zařízení vyrobená před datem jeho zveřejnění CEN.