Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15027+A1 - Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2009
ČSN EN 15027+A1 - Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

ČSN EN 15027+A1

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 15027+A1
Třídící znak:278649
Počet stran:36
Vydáno:01.10.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84292
Popis

ČSN EN 15027+A1

Všeobecný popis "stěnová pila a lanová pila" zahrnuje dva různé typy strojů pro použití ve stavebním průmyslu Oba se používají pro řezání zdí, stropů a podlah z přírodních stavebních materiálů a/nebo kompozitních materiálů. Mnoho odlišných řezacích prací a volba pracovního postupu určuje typ stroje pro každé použití. Stroje se proto mohou rozdělit do následujících dvou základních skupin: - Stěnové pily - výhradně kolejové - přemístitelné. - Lanové pily - přemístitelné. Stroje jsou určeny pro použití s diamantovými nástroji. Typy řezacích nástrojů spolu se stroji popsanými výše se řadí mezi parametry konstrukce a použití poskytované výrobcem. Řezné úlomky vznikající při řezání jsou odstraňovány z místa řezu prostředkem jako je voda, která je nasměrovaná přímo na řezací nástroj. Stroje řešené touto normou mohou být poháněné: elektrickým motorem, spalovacím motorem, elektrohydraulickým pohonem a hydraulickým pohonem se spalovacím motorem. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro stěnové pily a lanové pily, když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce (viz kapitolu 4). Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí při pracovním cyklu řezání. Pro zvláštní použití, např. pro práci ve výbušném prostředí, jsou nutné další bezpečnostní požadavky, které nejsou řešeny touto normou. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním a běžnou údržbou.