Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1539 - Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.09.2017
ČSN EN 1539 - Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1539

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
550 Kč
Označení normy:ČSN EN 1539
Třídící znak:826002
Počet stran:68
Vydáno:01.09.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99887
Popis

ČSN EN 1539

Tato norma pokrývá všechna významnější nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události týkající se sušiček a pecí pro uvolňování hořlavých látek odpařováním nebo sušením nátěrových materiálů. V této normě nejsou pokryta specifická významná nebezpečí, která jsou spojena s použitím takovýchto strojů pro potraviny nebo farmaceutické výrobky. Tato norma platí pouze pro stroje, které jsou používány pro stanovené účely a v podmínkách předpokládaných poruch specifikovaných výrobcem (viz kapitola 4). Pro pece a sušičky, ve kterých se uvolňují hořlavé látky odpařováním a sušením nátěrových materiálů, a ve kterých za žádných okolností není koncentrace hořlavých látek vyšší než 3 % LEL, může být místo této normy použita EN 746-1 a EN 746-2. Tato norma neplatí pro: - pece pro vytvrzování kovů; - strojní zařízení pro smaltování; - přenosná topidla používaná pro sušení (například infračervená topidla, horkovzdušná topidla, fény); - strojní zařízení pro regeneraci rozpouštědel; - strojní zařízení pro destilaci a/nebo refrakci; - systémy pro chemické čistění textilu. Tato norma neplatí pro strojní zařízení, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.