Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15437-1+A1 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel
Vydáno: 01.10.2023
ČSN EN 15437-1+A1 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

ČSN EN 15437-1+A1

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 15437-1+A1
Třídící znak:280542
Počet stran:24
Vydáno:01.10.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517954
Popis

ČSN EN 15437-1+A1

Tato část normy EN 15437 definuje minimální charakteristiky rozhraní mezi traťovým detektorem hor-koběžnosti ložiskových skříní (HABD) a železničními vozidly (RST), které jsou v souladu s evropskými směrnicemi pro interoperabilitu tak, aby se dosáhlo minimálních funkčních požadavků. Minimální po-žadavky na rozhraní se týkají železničních vozidel, která odpovídají standardnímu evropskému želez-ničnímu rozchodu, tedy 1435 mm a železničních vozidel vybavených vnějšími ložisky, železničních vozidel s maximální konstrukční rychlostí do 250 km/h a traťových detektorů HABD, od kterých se požaduje monitorování železničních vozidel s maximální konstrukční rychlostí vyšší nebo rovnou 250 km/h.