Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15484 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2008
ČSN EN 15484 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

ČSN EN 15484

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 15484
Třídící znak:656550
Počet stran:16
Vydáno:01.07.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:81249
Popis

ČSN EN 15484

Norma popisuje stanovení anorganických chloridů ve ethanolu (od 4 mg/l do 30 mg/l). Použitá analytická metoda je potenciometrická titrace, které předchází odpaření vzorku ethanolu na vodní lázni. Následuje rozpuštění odparku v deionizované vodě. Vlastní titraci, která se provádí buď za použití automatického zařízení nebo ručně, předchází vytvoření kalibrační křivky včetně slepého pokusu. Objem titračního činidla získaný při kalibraci se vypočítá podle rovnice uvedené v kapitole 9 normy a následuje zaokrouhlení podle kapitoly 10. Norma na stanovení anorganických chloridů v ethanolu potenciometrickou titrací také obsahuje údaje o shodnosti a náležitosti protokolu o zkoušce. Příloha A normy udává příklad měření a příloha B možné rušivé vlivy. Na závěr normy je uvedena bibliografie o čtyřech odkazech.