Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15489 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2008
ČSN EN 15489 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

ČSN EN 15489

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN EN 15489
Třídící znak:656555
Počet stran:12
Vydáno:01.06.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:81149
Popis

ČSN EN 15489

Tato norma určuje metodu stanovení obsahu vody v ethanolu, jakožto složce automobilových benzinů. Do titrační baňky coulometrického přístroje podle Karl Fischera se vstříkne zvážený vzorek. V titrační baňce na anodě vzniká coulometricky jód pro reakci Karl Fischera. Po titraci veškeré vody se přebytek jódu detekuje elektrometrickým detektorem konce titrace a titrace se ukončí. Na základě stechiometrie reakce reaguje jeden mol jódu s jedním molem vody, tudíž podle Faradayova zákona je množství vody přímo úměrné celkovému integrovanému proudu.