Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15852 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2011
ČSN EN 15852 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

ČSN EN 15852

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 15852
Třídící znak:835730
Počet stran:40
Vydáno:01.02.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87620
Popis

ČSN EN 15852

Norma určuje normovanou metodu stanovení celkové plynné rtuti (TGM) ve venkovním ovzduší za použití atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) nebo atomové fluorescenční spektrometrie metodou studených par (CVAFS). Normu lze použít pro pozaďová stanoviště odpovídající požadavkům směrnice 2004/107/ES a pro městská a průmyslová stanoviště. Charakteristiky této metody byly určeny v průběhu porovnávacích terénních validačních zkoušek prováděných na čtyřech stanovištích v Evropě: na dvou pozaďových a na dvou průmyslových stanovištích. Na každém stanovišti byla metoda ověřována v průběhu dvanácti měsíců po dobu dvou měsíců za použití automatizovaného zařízení běžně používaného v Evropě pro stanovení TGM ve venkovním ovzduší. Pracovní rozsah této metody zahrnuje oblast hmotnostních koncentrací ve venkovním ovzduší počínaje hodnotou méně než 2 ng/m3 typickou pro pozaďová stanoviště, až po hodnoty nalezené v ovzduší průmyslových stanovišť, kde lze očekávat vyšší koncentrace. V průběhu terénních zkoušek byla naměřena maximální denní průměrná hodnota 300 ng/m3. Výsledky se uvádí jako průměrné hmotnostní koncentrace TGM při 293,15 K a 101,325 kPa naměřené v průběhu určeného časového intervalu v nanogramech na krychlový metr. Obsáhlá přílohová část uvádí požadavky na měřicí stanoviště, podrobný popis manuální metody odběru vzorků TGM, souhrn výsledků validačních zkoušek, charakteristiky zdroje par rtuti, postup kalibrace, porovnání výsledků měření jednotlivých laboratoří s cílovou hodnotou nejistoty, vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnic EU a národní přílohu věnovanou kalibraci metody. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.