Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16129 - Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
Vydáno: 01.06.2016
ČSN EN 16129 - Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

ČSN EN 16129

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1050 Kč
Označení normy:ČSN EN 16129
Třídící znak:061821
Počet stran:120
Vydáno:01.06.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:500075
Popis

ČSN EN 16129

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a provozní vlastnosti, bezpečnostní požadavky, zkušební metody a značení regulátorů a samočinných přepínacích zařízení s nejvyšším výstupním tlakem 4 bar a maximálním průtokem 150 kg/h, určených pro butan, propan a jejich směsi v plynné fázi. Tato evropská norma platí rovněž pro bezpečnostní zařízení, která jsou zabudována do regulačních zařízení podle této normy. Vlastnosti těchto bezpečnostních zařízení jsou uvedeny v přílohách A a B. Tato evropská norma stanoví také požadavky na: - adaptéry pro připojení samouzavíracích ventilů; - přídavná bezpečnostní zařízení. Pro účely této evropské normy: - regulátory a samočinná přepínací zařízení jsou označovány jako "regulační zařízení"; - regulátory, samočinná přepínací zařízení a adaptéry jsou označovány jako "zařízení". Požadavky platí na zařízení používaná v oblastech, kde teplota, která bude v průběhu používání pravděpodobně dosažena, je od -20 °C do +50 °C. Doplňující požadavky na zařízení používaná při teplotách pod -20 °C jsou uvedeny v příloze C. Doplňující požadavky na regulační zařízení určená pro použití v karavanech, motorových karavanech a vnitrozemských plavidlech jsou uvedeny v příloze D. Doplňující požadavky na regulační zařízení určená pro použití v námořních plavidlech jsou uvedeny v příloze M. Pro zvláštní použití v karavanech, motorových karavanech a plavidlech (vnitrozemských a námořních) může být funkce samočinného přepínacího zařízení zajištěna sestavou regulátorů, tvořících "sestavu samočinných přepínacích zařízení" tak, jak je definována v 3.1.9. V pravidlech pro instalaci zařízení a jejich případných příslušných bezpečnostních zařízení má být odkaz na vnitrostátní předpisy platné v členských zemích. Všechny přípojky a země, ve kterých jsou používány, jsou uvedeny v přílohách G a H. Tato evropská norma definuje pouze zvláštní přípojky, které nejsou definovány v jiných normách (např. EN 15202 pro přípojky ventilu lahve).