Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16169 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
Vydáno: 01.02.2013
ČSN EN 16169 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

ČSN EN 16169

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 16169
Třídící znak:838136
Počet stran:12
Vydáno:01.02.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92220
Popis

ČSN EN 16169

Tato norma specifikuje stanovení dusíku podle Kjeldahla v kalech, upraveném bioodpadu a půdách. Dusičnany a dusitany se touto metodou nestanoví. Látky s dusíkem vázaným ve vazbách N-N, N-O a některé heterocykly (pyridin) jsou stanoveny pouze částečně. Mez detekce je obvykle 0,03 % dusíku a mez stanovitelnosti je 0,1 % dusíku (při titraci kyselinou sírovou s koncentrací 0,25 mol/l).