Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2017
ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

ČSN EN 16171

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 16171
Třídící znak:838131
Počet stran:24
Vydáno:01.08.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503034
Popis

ČSN EN 16171

Tato norma popisuje metodu stanovení řady prvků po rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd lučavkou královskou nebo kyselinou dusičnou. Pracovní rozsah závisí na matrici a na rušivých vlivech. Mez detekce pro většinu prvků je mezi 0,1 mg/kg sušiny a 2,0 mg/kg sušiny. Mez detekce bude vyšší v případech, kdy stanovení bude pravděpodobně ovlivněno rušivými vlivy nebo v případě paměťových efektů.