Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16214-1+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2020
ČSN EN 16214-1+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

ČSN EN 16214-1+A1

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 16214-1+A1
Třídící znak:838260
Počet stran:40
Vydáno:01.06.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510250
Popis

ČSN EN 16214-1+A1

Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biopaliv a biokapalin pro energetické využití. Tento dokument se specificky zabývá některými příslušnými termíny a definicemi používanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, označované jako směrnice o obnovitelné energii (RED) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, označované jako směrnice o kvalitě paliv (FQD), obě změněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, označované jako směrnice ILUC nebo v jiných evropských předpisech.