Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16270 - Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2015
ČSN EN 16270 - Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

ČSN EN 16270

Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 16270
Třídící znak:656140
Počet stran:20
Vydáno:01.10.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98522
Popis

ČSN EN 16270

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení vysokovroucích složek v automobilových palivech v benzinu podle normy EN 228 [1] a v ethanolu (E85) kapilární plynovou chromatografií s plamenoionizační detekcí. Tato metoda je použitelná pro vysokovroucí materiály jako jsou methylestery mastných kyselin (FAME) nebo motorová nafta, která má bod varu vyšší nebo stejný jako 1-methylnaftalen. Tato evropská norma je použitelná pro materiály, které mají dostatečně nízký tlak par, který umožňuje dávkování vzorku při teplotě okolí, a mají bod varu nad 100 °C. Metoda věnuje zvláštní pozornost methylesterům mastných kyselin.