Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1641 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2010
ČSN EN 1641 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály

ČSN EN 1641

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 1641
Třídící znak:856300
Počet stran:16
Vydáno:01.03.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:85326
Popis

ČSN EN 1641

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky kladené na zdravotnické prostředky používané ve stomatologické praxi pro opravy tvaru a funkce chrupu a pro použití v ortodoncii. Pro účely této normy jsou tyto prostředky definovány jako materiály pro záchovnou stomatologii a pro ortodoncii. Dentální implantáty jsou jako specifické vyjmuty a jsou popsány v ČSN EN 1642. Tato norma obsahuje požadavky vyplývající z určeného účelu použití, požadavky na vlastnosti materiálu, složky, sterilizaci, balení, značení, označování štítky a informace poskytované výrobcem. K prokázání shody s touto normou se použijí zkoušky uvedené v normách úrovně 3, jsou-li aplikovatelné.