Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16500 - Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.04.2015
ČSN EN 16500 - Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 16500

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 16500
Třídící znak:278402
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:97014
Popis

ČSN EN 16500

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a informace pro bezpečné používání vertikálních paketovacích lisů pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí (například papír, plasty, textil, plechovky, kartony, směsný odpad), dále jen materiály. Rozsah této normy zahrnuje veškerá mechanická plnicí zařízení, jako jsou dopravníky pásového typu nebo zvedáky nádob, které tvoří nedílnou součást sestavy paketovacího lisu. Také zahrnuje integrované zařízení pro řízení toku materiálu. Tato norma neplatí pro jeřáby, vysokozdvižné vozíky nebo jiná mobilní zařízení sloužící k nakládání materiálů do plnicího otvoru. Neplatí ani pro nebezpečí vyplývající z nakládání materiálů do plnicího otvoru pomocí jeřábů, vysokozdvižných vozíků nebo jiného mobilního zařízení. Tato norma nezahrnuje specifikace pro splnění Směrnice ATEX 94/9/EC. V této evropské normě jsou řešena všechna nebezpečí uvedená v kapitole 4. Tato evropská norma neplatí pro vertikální paketovací lisy, které byly vyrobeny před datem vydání této publikace jako EN.