Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16584-1 - Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2017
ČSN EN 16584-1 - Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast

ČSN EN 16584-1

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 16584-1
Třídící znak:287252
Počet stran:52
Vydáno:01.12.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503697
Popis

ČSN EN 16584-1

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto normu platí: Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřebných pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI. Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla. Tato norma se týká pouze hledisek přístupnosti pro cestující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nestanovuje požadavky a definice týkající se ostatních osob Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu. Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, nejedná se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.