Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1672-1 - Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2015
ČSN EN 1672-1 - Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1672-1

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 1672-1
Třídící znak:512000
Počet stran:52
Vydáno:01.05.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:97519
Popis

ČSN EN 1672-1

Tato evropská norma řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se komerčních a průmyslových potravinářských strojů, definovaných v kapitole 3, když jsou používány podle určení a za podmínek předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se vyskytují během přepravy, montáže a instalace, uvádění do provozu, seřizování, zacvičování, programování, procesu přestavování, provozu, čištění, vyhledávání závad a údržby. Tato evropská norma řeší ta rizika, která se vyskytují obvykle u potravinářských strojů a pro která mohou být stanoveny společné technické požadavky, které mohou být použity u všech (nebo u většiny) strojů majících toto konkrétní nebezpečí. Nevztahuje se: Tato evropská norma neplatí pro následující stroje: potravinářské stroje určené pro používání v domácnostech; potravinářské stroje pokryté zvláštními strojními normami uvedenými v příloze C; balicí stroje; stroje používané v zemědělství a při chovu zvířat. Tato evropská norma neřeší hygienická rizika pro spotřebitele z potravinářského výrobku zpracovávaného v potravinářském stroji. Tato rizika jsou řešena v EN 1672-2:2005+A1:2009. Tato evropská norma neplatí pro potravinářské stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.