Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1672-2 - Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost
Vydáno: 01.02.2022
ČSN EN 1672-2 - Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost

ČSN EN 1672-2

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:ČSN EN 1672-2
Třídící znak:512000
Počet stran:56
Vydáno:01.02.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514174
Popis

ČSN EN 1672-2

Tento dokument specifikuje běžné hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost strojů a součástí strojů používaných při přípravě a zpracování potravin pro člověka (viz informativní příloha A) a případně zpracování krmiv pro zvířata za účelem vyloučení nebo minimalizace rizika nákazy, infekce, nemoci nebo úrazu vyplývající z těchto potravin na přijatelné úrovni. Identifikuje nebezpečí, která jsou významná pro používání těchto potravinářských strojů, a popisuje konstrukční metody a informace pro používání k vyloučení nebo omezení těchto rizik. Dodatečné a/nebo odchylné hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost smějí být uvedeny ve zvláštních normách typu C pro konkrétní stroje nebo kategorie strojních zařízení. POZNÁMKA - Samostatné hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost jsou obsaženy v dalších směrnicích nebo nařízeních EU (viz bibliografie). Příklady hygienických rizik a přijatelných řešení jsou uvedeny v informativní příloze B. Tento dokument lze rovněž použít pro strojní zařízení, součásti nebo jiná zařízení používaná k jiným účelům než k přípravě nebo zpracování potravin, pokud je požadována čistitelnost. Tento dokument se nezabývá riziky souvisejícími s hygienou pro obsluhu vznikající při používání stroje. Tento dokument neplatí pro stroje vyrobené před vydáním tohoto dokumentu CEN.