Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1673 - Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2021
ČSN EN 1673 - Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 1673

Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 1673
Třídící znak:512570
Počet stran:32
Vydáno:01.06.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:512663
Popis

ČSN EN 1673

Tento dokument specifikuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu otočných stojanových pecí, které lze použít s jedním nebo více mobilními stojany. Tyto pece jsou určeny pro profesionální použití v potravinářském průmyslu a obchodech (pekárny, pekařství atd.) pro vsázkové pečení potravin obsahujících mouku, vodu a další přísady a/nebo doplňky. Tento dokument se vztahuje na pece používané pouze pro potravinářské výrobky s výjimkou těch, které obsahují těkavé hořlavé přísady (těkavé organické sloučeniny, např. alkohol, olej, ...). Tento dokument platí pro pece, kde je pára generována odpařováním pitné vody na horkých površích. Následující stroje nejsou zahrnuty: - experimentální a zkušební stroje vyvíjené výrobcem; - stroje pro jiné než profesionální použití. POZNÁMKA - Vzhledem k tomu, že otočné stojanové pece jsou určeny pro profesionální použití, neplatí EN 60335-1 a EN 60335-2-42. Tento dokument pokrývá technické bezpečnostní požadavky na přepravu, instalaci, provoz, čištění a údržbu těchto strojů (viz EN ISO 12100:2010, kapitola 6). Tento dokument zahrnuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se otočných stojanových pecí, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou důvodně předvídatelné výrobcem (viz informativní příloha C). Následující nebezpečí nejsou zahrnuta v tomto dokumentu: - nebezpečí vyplývající z používání plynného paliva plynovými spotřebiči; - nebezpečí vyplývající z problémů s elektromagnetickou kompatibilitou; - nebezpečí vyplývající z používání plechů vyrobených ze silikonu nebo potažených silikonem; - nebezpečí vyplývající z demontáže, odstavení a likvidace. Tento dokument se nezabývá hlukem emitovaným strojem. Tento dokument se neplatí na otočné stojanové pece, které byly vyrobeny před datem jeho vydání jako EN.