Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1674 - Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2016
ČSN EN 1674 - Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 1674

Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 1674
Třídící znak:512530
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99654
Popis

ČSN EN 1674

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu a řemeslných činnostech (výroba chleba, pečiva, cukrářský průmysl, pekařství, cukrářství, lahůdkářství, stravovací zařízení atp.) pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin rozvalováním. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se přepravy, instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazování z provozu a sešrotování míchačů těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4). Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů na rozvalování těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 5). Hluk není považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce stroje je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk uveden v příloze B. Následující stroje jsou vyjmuty: - výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce; - stroje na rozvalování těsta, kde těsto je plněno do válců gravitací (např. stroje na rozvalování těsta pro základ pizzy); - domácí spotřebiče1). Tato evropská norma neplatí pro stroje na rozvalování těsta, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu jako EN.