Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1807-2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2013
ČSN EN 1807-2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily

ČSN EN 1807-2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 1807-2
Třídící znak:496125
Počet stran:56
Vydáno:01.10.2013
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:93892
Popis

ČSN EN 1807-2

Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro stacionární a přemístitelné kmenové pásové pily buď s ručním nebo automatickým zakládáním a/nebo odebíráním (vyjímáním), dále uváděných jako "stroje", konstruované k obrábění masivního dřeva, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem, včetně předvídatelného nesprávného použití. Tento dokument neplatí pro: a) stolové pásové pily a rozmítací pásové pily; Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily jsou uvedeny v EN 1807-1:2013. b) specifická nebezpečí týkající se automatického zakládání a/nebo odebírání (vyjímání); c) jakákoliv nebezpečí týkající se kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky - např. automatické systémy zakládání a/nebo odebírání (vyjímání); d) jakákoliv nebezpečí vznikající při jiných procesech obrábění (např. frézování a řezání) týkající se příslušných strojů nebo skupin strojů pro řezání, např. řezání prizem a kotoučové pily. Tato evropská norma nezahrnuje specifická nebezpečí, která se týkají tepelného motoru a zařízení P.T.O, která jsou spojena se strojem. Tento dokument neplatí pro kmenové pásové pily, které byly vyrobeny před datem vydání této normy. Stroje s ručním zakládáním a/nebo odebíráním (vyjímáním) zahrnuté tímto dokumentem jsou uvedeny pod 4 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.