Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2012
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-13+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 1870-13+A2
Třídící znak:496130
Počet stran:60
Vydáno:01.10.2012
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:91598
Popis

ČSN EN 1870-13+A2

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-13 a změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" resp. #$. Vypuštěný text je zobrazen takto"!vypuštěný text"" resp. "#vypuštěný text$", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů, u nichž je jednotka pily namontována v přední rovině řezu a které jsou ručně nebo mechanicky zakládány a/nebo vykládány a které jsou vybaveny: - stranovým protlačovacím zařízením a/nebo - zařízením pro nařezávání a/nebo - zařízením pro předřezávání/nařezávání tvarově olepené hrany a/nebo - zařízením pro otáčení desky a/nebo - vysouvacím zařízením a/nebo - pneumatickým upínáním pilového kotouče a/nebo - zařízením pro strojní zakládání desky a/nebo - drážkovacím zařízením a/nebo - další rovinou (rovinami) řezu uvnitř stroje pro podélný a/nebo čelní řez (před příčnou rovinou řezu) a/nebo - vakuovým upínáním obrobku jako součástí zařízení pro otáčení desky nebo zařízení pro zakládání desky, a které jsou dále uváděny jen jako "stroje", pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno výrobcem a za podmínek předvídaných výrobcem, včetně předvídatelného nesprávného použití. Stroje jsou konstruovány pro řezání formátů (desek) z: a) materiálů na bázi dřeva, jako jsou třískové desky, vláknité desky, překližky a také materiály laminované plasty/ lehkými slitinami, které lze snadno řezat; b) masivního dřeva; c) tvrzené pryže a tvrzených plastů; d) neželezných materiálů, např. lehká slitina; e) sádrokartonových desek, sádrokartonových dřevovláknitých desek; f) sendvičových desek vyrobených z výše uvedených materiálů. Tento dokument se nezabývá specifickými nebezpečími týkajícími se: 1) specifických vlastností odlišujících se od výše uvedených materiálů; 2) obrábění desek drážkovacími nástroji; 3) mechanického odstraňování (vyjímání) desek; 4) kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky). Tento dokument neplatí pro vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů, které byly vyrobeny před datem vydání této EN. Stroje zahrnuté v této normě, pokud jsou vybavené ručním zakládáním a/nebo odstraňováním desky, jsou uvedeny pod 1.4 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.