Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1870-5+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2012
ČSN EN 1870-5+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-5+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN 1870-5+A2
Třídící znak:496130
Počet stran:60
Vydáno:01.11.2012
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:91852
Popis

ČSN EN 1870-5+A2

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-30 a změnu A2 schválenou CEN 2012-07-27. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" resp. #$. Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text" resp. "#vypuštěný text$", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které se týkají kombinovaných stolových kotoučových pil/spodních kotoučových pil pro příčné řezání, dále uváděné jen jako "stroje", konstruované k řezání masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také těch materiálů, které jsou potaženy plastovými hranami a/nebo plasty/lehkými slitinami, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem, včetně předvídatelného nesprávného použití. Tento dokument neplatí pro: - ruční elektromechanické nářadí držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání různým způsobem, např. při upnutí na pracovní stůl; Ruční elektromechanické nářadí a kotoučové pily zcela integrované s ručním elektromechanickým nářadím jsou zahrnuty v EN 60745-1:2006 spolu s EN 60745-2-5:2007. - přenosné elektromechanické nářadí upevněné na stojanu nebo stole sloužícím jako stojan, které je určeno k práci ve stacionární poloze a které může být zvednuto rukama jedné osoby. Přenosné elektromechanické nářadí je pokryto požadavky EN 61029-1:2000 spolu s EN 61029-2-1:2002. Tento dokument naplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy. Stolové kotoučové pily jsou obsaženy v prEN 1870-19:2012. Stroje zahrnuté v tomto dokumentu jsou uvedeny pod 1.1 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.