Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1870-6 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2019
ČSN EN 1870-6 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-6

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
715 Kč
Označení normy:ČSN EN 1870-6
Třídící znak:496130
Počet stran:72
Vydáno:01.03.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506741
Popis

ČSN EN 1870-6

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejich seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní u kotoučových pil na palivové dřevo s ručním zakládáním a/nebo odebíráním s ručně ovládanou podávací kolébkou, dále uváděné jako "stroje", konstruované k řezání masivního dřeva, pokud jsou používány tak, jak byly určeny a za podmínek předpokládaných výrobcem, včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Tato Evropská norma neplatí pro: a) kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s dalšími jednotkami, tj. štípací jednotky kulatiny nebo jednotky stolové kotoučové pily; POZNÁMKA 1: Stolové kotoučové pily jsou řešeny v EN 1870-19:2013. POZNÁMKA 2: Štípací stroje na kulatinu jsou řešeny v EN 609-1:2017 a EN 609-2:1999+A1:2009. POZNÁMKA 3: Je zvažován návrh k pokrytí "kombinované stroje pro palivové dřevo". b) stroje, u nichž je možné naklonění pilového kotouče; c) stroje na řezání kulatiny, kde se při řezu obrobku pohybuje jednotka pily; d) ruční elektromechanické nářadí držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání různým způsobem, tj. při upnutí na pracovní stůl; POZNÁMKA 4: Ruční elektromechanické nářadí držené rukama a stolové kotoučové pily pro vytvoření integrovaného celku s ručním elektromechanickým nářadím drženého rukama jsou pokryty pomocí EN 62841-1:2015 společně s EN 60745-2-5:2010. Nebezpečí elektrických spouštěcích systémů motoru nad 24 V u strojů poháněných RIC motory nejsou v této normě řešeny. Tento dokument neplatí na stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této EN. POZNÁMKA 5: Stroje zahrnuté tímto dokumentem jsou uvedeny pod 1.1 a/nebo 1.2 přílohy IV Směrnice pro strojní zařízení.