Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2006
ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1925 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201) z července 2011.
Označení normy:ČSN EN 1992-1-1
Třídící znak:731201
Počet stran:210
Vydáno:01.11.2006
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:76653
Popis

ČSN EN 1992-1-1

Norma se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu, a to jak z normálního hutného betonu, tak z hutného betonu s pórovitým kamenivem. V normě jsou uvedeny zásady a požadavky týkající se bezpečnosti a použitelnosti konstrukcí. Norma vychází ze zásad pro navrhování konstrukcí, které jsou uvedeny v EN 1990 a odvolává se v oblasti zatížení na EN 1991, v oblasti zakládání na EN 1997, popř. u staveb umístěných v seismických oblastech na EN 1998. Zásady navrhování konstrukcí uvedené v EN 1992-1-1 se týkají pouze požadavků na únosnost, použitelnost, trvanlivost betonových konstrukcí. Další požadavky, např. požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, se zde neuvažují. U staveb s možností vystavení účinkům požáru se norma odvolává na EN 1992-1-2.