Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 25813 - Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda
Sponsored link
Vydáno: 01.02.1995
ČSN EN 25813 - Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

ČSN EN 25813

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN EN 25813
Třídící znak:757462
Počet stran:12
Vydáno:01.02.1995
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:17252
Popis

ČSN EN 25813

Norma je identická s EN 25813:1992. Specifikuje jodometrickou metodu stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě postupem podle Winklera, modifikovanou s ohledem na určité rušivé vlivy. Jodometrická metoda je rozhodčí metodou pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě. Lze ji použít pro všechny druhy vod s koncentrací rozpuštěného kyslíku v rozmezí od 0,2 mg.l-1, až do dvojnásobného nasycení vody kyslíkem (asi 20 mg.l-1), pokud se nevyskytují rušivé vlivy. Normalizována je podstata zkoušky: "Rozpuštěný kyslík ve vzorku reaguje s čerstvě vysráženým hydroxidem manganatým (vzniklým reakcí hydroxidu sodného nebo draselného se síranem manganatým). Po okyselení a oxidaci jodidu sloučeninou vícemocného manganu, která při tom vzniká, se uvolní jod v ekvivalentním poměru. Uvolněný jod se stanoví titrací thiosíranem sodným." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Mezi chemikáliemi, předepsanými pro zkoušku, je alkalický roztok jodidu s azidem sodným. U tohoto činidla je následující upozornění: "Pozor: Azid sodný je obzvláště prudký jed. Je-li známo, že nejsou přítomny dusitany, je dovoleno azid sodný vynechat." ČSN EN 25813 (75 7462) byla vydána v únoru 1995. Nahradila - spolu s ČSN EN 25814 - starší ČSN 83 0520 část 3 z 17.12.1975 a 83 0530 část 11 z 16.6.1978.
Zpracování dat
Schovat