Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 453 - Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Vydáno: 01.06.2015
ČSN EN 453 - Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 453

Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 453
Třídící znak:512535
Počet stran:44
Vydáno:01.06.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:97619
Popis

ČSN EN 453

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu hnětačů těsta s otáčejícími se dížemi, jejichž objem je větší než nebo roven 5 l1) a menší než nebo roven 500 l. Tyto hnětače těsta jsou používány samostatně nebo v lince v potravinářském průmyslu a obchodech (výroba pečiva, pekařství, cukrářství atd.) ke zpracovávání těsta mísením mouky, vody a dalších přísad. Tyto stroje mohou být plněny ručně nebo mechanicky. Tyto stroje jsou někdy používány v jiných průmyslových odvětvích (např. farmaceutický průmysl, chemický průmysl, tisk), avšak nebezpečí vyplývající z těchto případů používání nejsou v této normě zvažována. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se přepravy, instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazování z provozu a šrotování hnětačů těsta, když jsou používány podle svého určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem. - Tato evropská norma neplatí pro následující stroje: - planetové mixéry (viz EN 454); - stroje se souvislým plněním; - hnětače s nepohyblivými vertikálními dížemi; - výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce; - domácí spotřebiče; - automaticky se plnicí a vyprazdňující zařízení. Tato norma neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.