Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 474-9+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2009
ČSN EN 474-9+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

ČSN EN 474-9+A1

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 474-9+A1
Třídící znak:277911
Počet stran:16
Vydáno:01.10.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84252
Popis

ČSN EN 474-9+A1

Tato část EN 474 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro stroje pro zemní práce - pokladače potrubí popsané v EN ISO 6165:2006. Tato část se týká rovněž odvozeného strojního zařízení určeného především pro použití s pracovním zařízením pro rozvolňování, nabírání, přemisťování, přepravu a rozprostírání zeminy a horniny. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se pokladdačů potrubí, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných rizik, nebezpečných situací a událostí, které mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo údržby strojů pro zemní práce. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním, vyprazdňováním nákladu a běžnou údržbou.