Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50052 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky
Vydáno: 01.05.2017
ČSN EN 50052 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

ČSN EN 50052

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
S účinností od 2019-09-12 se nahrazuje ČSN EN 50052+A2 (35 7176) ze září 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50052
Třídící znak:357176
Počet stran:28
Vydáno:01.05.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:502346
Popis

ČSN EN 50052

Tato evropská norma platí pro kryty ze slitin hliníku na odlitky v rozváděčích o napětích nad 1kV pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny vysušenými inertními plyny pod tlakem - např. fluoridem sírovým nebo dusíkem nebo směsí těchto plynů, kde se plyn používá jako izolační médium a/nebo jako médium pro zhášení oblouku, a to pro jmenovitá napětí: - nad 1 kV do 52 kV včetně při výpočtovém přetlaku plynem izolovaných oddílů vyšším než 300 kPa; - a pro jmenovitá napětí nad 52 kV. Tato norma také platí pro kryty součástí pod tlakem, jako jsou vnitřní pouzdra spínacích přístrojů s nádobou na potenciálu, plynem izolované přístrojové transformátory proudu atd. Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu, zkoušky, prohlídky a certifikaci plynem izolovaných krytů, které jsou výhradně určeny pro vysokonapěťové rozváděče nebo pro jejich přidružená plynem izolovaná zařízení. Na tyto kryty jsou kladeny zvláštní požadavky z těchto důvodů. a) Kryty obvykle tvoří zapouzdření elektrického zařízení, proto je jejich tvar určen více elektrickými než mechanickými požadavky. b) Kryty jsou umístěny ve vyhrazených prostorách a zařízení je obsluhováno pouze kvalifikovanými a poučenými osobami. c) Vzhledem k tomu, že pro správnou funkci elektrického zařízení je nutné pečlivé vysušení netečného, nekorozívního plynu, je tento plyn v periodických intervalech kontrolován. Proto není nutné při návrhu tloušťky stěny těchto krytů počítat s přídavkem materiálu s ohledem na vnitřní korozi. d) Kryty jsou vystaveny pouze malým změnám tlaku, protože hustota plnicího plynu musí být udržována v úzkých mezích tak, aby byly zajištěny izolační a zhášecí vlastnosti. Proto kryty nejsou vystaveny únavě způsobené změnami tlaku. e) Provozní přetlak je poměrně malý. Z těchto důvodů a z důvodu zajištění maximální nepřetržitosti provozu a zajištění minimalizace poruch způsobených vniknutím vlhkosti a prachu do krytů, které nepříznivě ovlivňují správnou činnost rozváděčů, se nemají tlakové zkoušky opakovat po montáži ani před uvedením do provozu. Po uvedení zařízení do provozu se dále nemají provádět periodické prohlídky vnitřních částí krytu nebo provádět tlakové zkoušky.