Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50083-2 ed. 3 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení
Vydáno: 01.11.2012
ČSN EN 50083-2 ed. 3 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-2 ed. 3

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
650 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2013-06-21 se nahrazuje ČSN EN 50083-2 ed. 2 (36 7211) z dubna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50083-2 ed. 3
Třídící znak:367211
Počet stran:72
Vydáno:01.11.2012
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:91607
Popis

ČSN EN 50083-2 ed. 3

Soubor norem EN 50083 a EN 60728 se vztahuje na kabelové sítě včetně zařízení a souvisejících metod měření pro příjem, zpracování a rozvod televizních signálů, rozhlasových signálů a jim příslušejících datových signálů a na zpracování, propojování a přenos všech druhů signálů pro interaktivní služby používající všechna použitelná přenosová média. To zahrnuje sítě CATV, MATV, SMATV, individuální přijímací sítě a všechna zařízení, systémy a instalace v těchto sítích. Rozsah této normalizační činnosti je od vstupů antén a/nebo zvláštních zdrojů signálu po stanice systému nebo jiné body rozhraní sítě až po vstup terminálu. Tato norma nezahrnuje normalizaci jakýchkoliv uživatelských terminálů (např. tunerů, přijímačů, dekodérů, multimediálních terminálů apod.), stejně jako jakýchkoliv koaxiálních, symetrických a optických kabelů a jejich příslušenství. Zabývá se vyzařovacími vlastnostmi a odolností proti elektromagnetickému rušení aktivních i pasivních zařízení pro příjem, zpracování a rozvod televizních, rozhlasových a interaktivních multimediálních signálů. Pokrývá následující kmitočtová pásma pro: - rušivé napětí injektované do rozvodu napájecí sítě - 150 kHz až 30 MHz; - vyzařování z aktivních zařízení - 5 MHz až 25 GHz; - odolnost aktivních zařízení - 150 kHz až 25 GHz; - účinnost stínění pasivních zařízení - 5 MHz až 3,5 GHz (25 GHz) Stanovuje požadavky na maximální dovolené vyzařování, minimální odolnost a minimální účinnost stínění a popisuje metody pro ověřování shody