Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50083-8 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě
Vydáno: 01.08.2014
ČSN EN 50083-8 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

ČSN EN 50083-8 ed. 2

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinností od 2016-11-08 se nahrazuje ČSN EN 50083-8 (36 7211) z prosince 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50083-8 ed. 2
Třídící znak:367211
Počet stran:44
Vydáno:01.08.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95825
Popis

ČSN EN 50083-8 ed. 2

Normy souborů EN 50083 a EN 60728 se týkají kabelových sítí včetně zařízení a příslušných měřicích metod pro příjem, zpracování a distribuci televizních a rozhlasových signálů a zpracováním, propojením a přenosem všech druhů signálových dat pro interaktivní služby s využitím všech použitelných přenosových médií. Tato evropská norma se vztahuje na vyzařovací charakteristiky a odolnost proti elektromagnetickému rušení kabelových sítí pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby a pokrývá kmitočtové pásmo 0,15 MHz až 3,5 GHz. Je třeba podotknout, že tato měření pod 30 MHz nejsou obecně považována za použitelná v kontextu kabelových sítí a jsou v praxi těžko proveditelná. Shodu s předpisy pro EMC přednostně zajistí aplikace harmonizované normy EN 50529-2. Proto je pro zařízení kabelových sítí nezbytné splnit požadavky EN 50529 a tak vyhovět požadavkům EN 50083-2 ohledně mezí vyzařování a odolnosti proti externím polím. Tato evropská norma specifikuje metody měření a požadavky na vlastnosti EMC při pracovních podmínkách na místě (in situ) pro ověření stávající integrity EMC kabelových sítí. Kabelové sítě za účastnickými zásuvkami (např. kabel přijímače v nejobecnějším vyjádření), které začínají na účastnické zásuvce a končí na vstupu zařízení účastníkova terminálu, nejsou pokryty normou EN 50083-8. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu kabelu přijímače jsou předloženy v EN 60966-2-4, EN 60966-2-5 a EN 90966-2-6. Kabelové sítě a široké spektrum rozhlasových služeb musí koexistovat. Obsahují například služby první pomoci, zabezpečení života, rozhlas, letecké služby, radionavigační služby a také mobilní telefony, amatérské a mobilní rádiové služby. Kmitočtová pásma typických služeb pro zabezpečení života jsou uvedena v příloze B. Pro určité služby může být národními předpisy požadována přídavná ochrana.