Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2017
ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-2 ed. 4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
S účinností od 2019-11-07 se nahrazuje ČSN EN 50121-2 ed. 3 (33 3590) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50121-2 ed. 4
Třídící znak:333590
Počet stran:24
Vydáno:01.11.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503606
Popis

ČSN EN 50121-2 ed. 4

Tato Evropská norma definuje elektromagnetické prostředí celého drážního systému včetně hromadné městské dopravy a kolejových systémů městských drah. Popisuje metody měření pro ověření emisí a předkládá místní hodnoty polí, se kterými se lze nejčastěji setkat. Tato evropská norma stanoví meze emise celého drážního systému do okolního prostředí. Parametry emise se vztahují ke konkrétním měřicím místům definovaným v kapitole 5. Předpokládá se, že tyto emise existují ve všech místech ve vertikálních rovinách, které jsou 10 m od osy vnější elektrizované koleje nebo 10 m od plotu trakční napájecí stanice. Oblasti nad a pod dráhou mohou být ovlivněny elektromagnetickými emisemi také, konkrétní případy se musí posuzovat individuálně. Tato zvláštní ustanovení se musí použít ve spojení s obecnými ustanoveními v EN 50121-1. Pro existující železniční tratě se předpokládá, že vyhovění požadavkům pro emise podle EN 50121-3-1, EN 50121-3-2, EN 50121-4 a EN 50121-5 zajistí vyhovění emisním hodnotám stanoveným touto částí. Pro nově postavené drážní systémy je to nejlepší způsob, jak dosáhnout vyhovění mezím emise stanoveným v této části normy (jak je definováno v plánu zajištění EMC podle EN 50121-1).