Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
Vydáno: 01.07.2017
ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2019-10-24 se nahrazuje ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 (33 3590) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50121-3-1 ed. 4
Třídící znak:333590
Počet stran:24
Vydáno:01.07.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:502772
Popis

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4

Tato Evropská norma stanoví požadavky na emisi a odolnost pro všechny typy drážních vozidel. Pokrývá hnací vozidlo, tažené vozidlo a soupravy vlaků včetně drážních vozidel městských drah. Tato Evropská norma stanoví meze pro emisi drážního vozidla do vnějšího prostředí. Rozsah platnosti této části normy končí na rozhraní vozidla s jeho vstupy a výstupy energie. V případě lokomotiv, souprav vlaků, tramvají a podobně, to je kluzný kontakt s trolejovým vedením nebo přívodní kolejnicí (pantograf, sběrač proudu). V případě tažených vozidel je to konektor s AC nebo DC napájecím kabelem. Protože je však sběrač proudu součástí hnacího vozidla, není zcela možné vyloučit jevy tohoto rozhraní s napájecím vedením. Aby se tyto jevy minimalizovaly, navrhla se zkouška při pomalém pohybu. EMC plán může stanovit další požadavky na kompatibilitu drážního systému (například, jak je specifikováno v EN 50238). Všechny přístroje, které se mají integrovat do vozidla, musí v zásadě splňovat požadavky EN 50121-3-2. Ve výjimečných případech, kde přístroj splňuje požadavky jiných norem pro EMC, avšak není prokázáno plné vyhovění EN 50121-3-2, se EMC musí zajistit odpovídajícími opatřeními při integraci přístroje do systému vozidla a/nebo vhodnou analýzou EMC a zkouškou, která zdůvodní odchylky od EN 50121-3-2. Norma platí pro kmitočtový rozsah od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.