Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky
Vydáno: 01.01.2019
ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-1 ed. 4

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1200 Kč
S účinností od 2021-03-19 se nahrazuje ČSN EN 50173-1 ed. 3 (36 7253) z března 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50173-1 ed. 4
Třídící znak:367253
Počet stran:164
Vydáno:01.01.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506476
Popis

ČSN EN 50173-1 ed. 4

Tato evropská norma specifikuje: a) strukturu a konfiguraci páteřních kabelážních subsystémů univerzálních kabelážních systémů v typech prostorů a/nebo na místech definovaných dalšími normami souboru EN 50173; b) požadavky na přenosové vlastnosti kanálu a vlastnosti prostředí pro podporu norem souboru EN 50173 (které berou v úvahu požadavky stanovené v normách pro aplikace vyjmenované v příloze F); c) požadavky na vlastnosti spoje pro podporu norem souboru EN 50173; d) referenční provedení páteřní kabeláže pro podporu norem souboru EN 50173; e) požadavky na vlastnosti součástí pro podporu norem souboru EN 50173; f) zkušební postupy pro ověření shody s požadavky na přenosové vlastnosti kabeláže v souboru norem EN 50173. Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.