Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50201 - Rozhraní pro DVB-IRD
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2002
ČSN EN 50201 - Rozhraní pro DVB-IRD

ČSN EN 50201

Rozhraní pro DVB-IRD

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 50201
Třídící znak:367011
Počet stran:28
Vydáno:01.06.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:64757
Popis

ČSN EN 50201

Tato evropská norma je aplikační normou uvádějící doporučená rozhraní pro spojení dekodérů digitálního televizního vysílání přijímacího zařízení (DVB-IRD). Je-li doporučené rozhraní podporováno, musí se použít úplná specifikace tohoto rozhraní, které může obsahovat volitelné položky. Rozhraní, která nejsou v tomto dokumentu uvedena nejsou vyloučena a později mohou být doplněna zejména rozhraní, která jsou v době sestavování tohoto dokumentu ve vývoji. Na mechanické a elektrické podrobnosti těchto rozhraní jsou všude, kde je to možné, uvedeny odkazy na jednotlivé existující normy IEC nebo CENELEC, nebo na normy u nichž je známo, že jsou v pokročilém stadiu vývoje.