Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50310 ed. 4 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách
Vydáno: 01.02.2017
ČSN EN 50310 ed. 4 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

ČSN EN 50310 ed. 4

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2019-04-11 se nahrazuje ČSN EN 50310 ed. 3 (36 9072) ze srpna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50310 ed. 4
Třídící znak:369072
Počet stran:44
Vydáno:01.02.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501676
Popis

ČSN EN 50310 ed. 4

Tato evropská norma stanoví požadavky a poskytuje doporučení pro návrh a instalaci propojení (pospojování) mezi různými elektricky vodivými prvky v budovách a ostatními konstrukcemi, během jejichž výstavby nebo přestavby se plánuje instalace informační technologie (IT) nebo více obecně telekomunikačního zařízení, aby se: a) minimalizovalo riziko vlivu elektrického proudu na řádnou funkci těchto zařízení a vzájemně propojené kabeláže; b) zajistila instalace telekomunikací se spolehlivou referencí signálu - která může zvýšit odolnost vůči elektromagnetickému rušení (EMI). Požadavky této evropské normy jsou použitelné na budovy a jiné stavby v areálech, na které se zaměřuje EN 50174-2 (například pro obytné účely, kanceláře, průmyslové využití a datová centra), ale informace dané touto evropskou normou mohou pomoci v jiných typech budov a staveb. POZNÁMKA: Na telekomunikační centra (provozní budovy) se zaměřuje ETSI/EN 300 253. Tato evropská norma nepoužívá rozvod napájení s napětím nad 1 000 V AC. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a požadavky na bezpečnost instalací elektrického napájení jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace dané v této evropské normě však mohou pomoci při splnění požadavků těchto norem a předpisů.