Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50443 - Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami
Vydáno: 01.10.2012
ČSN EN 50443 - Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

ČSN EN 50443

Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2014-10-24 se nahrazuje ČSN 33 2165 z 1989-04-06, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50443
Třídící znak:332165
Počet stran:32
Vydáno:01.10.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:91232
Popis

ČSN EN 50443

AC proud napájecích soustav nebo AC proud elektrických trakčních soustav (v této normě uváděný jako indukovaný AC proud napájecích soustav) může vyvolat elektrická napětí v úložných potrubních soustavách (v této normě uváděné jako rušená soustava) uložených v souběhu v jejich blízkosti, buď jedním nebo více z následujících způsobů: - induktivní vazbou; - galvanickou vazbou; - kapacitní vazbou; Tato napětí mohou být nebezpečná osobám, způsobovat poškození potrubí nebo připojených zařízení nebo poruchy elektrických/elektronických zařízení připojených k potrubí. Tato evropská norma se zabývá situacemi, kdy mohou tyto účinky nastat a maximálními dovolenými mezními hodnotami účinků interference, včetně chování AC napájecích soustav v normálních provozních podmínkách a/nebo během poruch.