Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50625-2-3 - Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC
Vydáno: 01.04.2018
ČSN EN 50625-2-3 - Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC

ČSN EN 50625-2-3

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2020-05-29 se nahrazuje ČSN EN 50574-1 (36 9082) z března 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50625-2-3
Třídící znak:369082
Počet stran:36
Vydáno:01.04.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504623
Popis

ČSN EN 50625-2-3

Tato evropská norma se má používat při zpracování odpadních zařízení pro teplotní výměnu a ostatních OEEZ, která obsahují VFC nebo VHC v chladicích kapalinách nebo nadouvadlech. Tato evropská norma se použije na zpracování zařízení pro teplotní výměnu, dokud není dosaženo stavu, kdy přestávají být odpadem nebo dokud frakce zařízení na teplotní výměnu nejsou recyklovány, využity nebo odstraněny. Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, zapojené do zpracování, včetně manipulace, třídění a skladování.