Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50628 - Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2017
ČSN EN 50628 - Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

ČSN EN 50628

Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
Označení normy:ČSN EN 50628
Třídící znak:341415
Počet stran:68
Vydáno:01.02.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501651
Popis

ČSN EN 50628

Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky pro zřizování nových elektrických instalací. Tato norma je doplňková k dalším odpovídajícím harmonizovaným normám, například souboru norem HD 60364 a souboru norem EN 61936, co se týče požadavků na elektrické instalace. Tato část se rovněž odkazuje na EN 60079-0 a s ní související normy pro konstrukci, zkoušení a s požadavky na označování vhodného elektrického zařízení. EN 60079-14 norma uvádí specifické požadavky pro návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ve výbušných atmosférách. POZNÁMKA: EN 60079-14 norma může platit pro elektrické instalace v dolech, ve kterých může vznikat výbušná plynná atmosféra jiná než z důlního plynu a pro elektrické instalace na povrchu dolů. Tato norma platí pro a) elektrické instalace v důlních dílech dolů; b) elektrické instalace a části elektrických instalací na povrchu, které jsou přímo spojeny s důlními díly z hlediska funkčnosti a bezpečnosti, protože jsou součástí procesu dobývání v podzemí. Jsou to především - bezpečnostní a monitorovací zařízení týkající se rozvodu elektřiny v důlních dílech; - telekomunikační přístroje těžních a úklonných (svážných) dopravních strojních zařízení; - jiskrově bezpečné elektrické povrchové instalace, které jsou součásti důlních děl; - dálkové ovládací systémy, pokud mají plnit zvýšené požadavky týkající se funkční bezpečnosti; - elektrické instalace a elektrická zařízení větracích systémů a nadzemního pláště jámy, které jsou ohroženy methanem z důlního větrání; - systémy degazace methanu; c) elektrické instalace důlních děl mimo doly, pokud je to vyžadováno odpovídajícími národními autoritami. Národní předpisy důlních autorit musí zůstat beze změn. Tato norma platí pro instalace o všech napětích, uvedených v kapitole 10. Požadavky uvedené nad oběma sloupci jsou požadavky, které platí pro všechny důlní díla. Plynující doly Požadavky v levém sloupci jsou požadavky pro důlní díla v uhelném důlním průmyslu, které mohou být ohroženy důlním plynem. Neplynující doly Požadavky v pravém sloupci jsou požadavky pro důlní díla v uhelném důlním průmyslu, u kterých není pravděpodobné ohrožení důlním plynem a pro důlní díla neuhelného důlního průmyslu (rudné doly)