Detail produktu

ČSN EN 50699 - Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

ČSN EN 50699 - Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

Vaše cena s DPH
446 Kč
Vaše cena bez DPH
405 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN EN 50699
Třídící znak:331600
Katalogové číslo:513091
Vydáno:1.9.2021
Počet stran:40
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN 50699

Touto normou se nahrazují vybrané články ČSN 33 1600 ed.2 z listopadu 2009.


ČSN EN 50699 Tento dokument stanovuje požadavky na zkušební postupy, které mají být použity pro opakované zkoušky elektrických zařízení a spotřebičů pro ověření efektivnosti ochranných opatření a dovolených mezí. Tento postup platí pro spotřebiče připojené na pracovištích ke koncovým obvodům se jmenovitým napětím nad 25 V AC a 60 V DC do 1 000 V AC a 1 500 V DC a s proudy do 63 A. Mohou to být buď zásuvná zařízení typu A připojená ke koncovým obvodům na pracovištích pomocí vidlice nebo trvale připojená zařízení. Tento dokument předpokládá, že uvažovaná elektrická zařízení a spotřebiče splňují příslušnou výrobkovou normu, byly uvedeny na trh a jsou používány. Tento dokument se nevztahuje na: - zkoušky po opravě stanovené v EN 50678; - typové zkoušky, výrobní kusové zkoušky, zkoušky vzorků, zvláštní zkoušky a přejímací zkoušky pro bezpečnost výrobku a na funkční požadavky na výrobek. POZNÁMKA 1 - Typové zkoušky, výrobní kusové zkoušky, zkoušky vzorků, zvláštní zkoušky a zkoušky přijetí jsou obvykle stanoveny ve výrobkové normě. Tento dokument nenahrazuje zkoušky, na které se vztahují výrobkové normy. Tento dokument neplatí pro: - zařízení a přístroje, které jsou součástí pevných elektrických instalací stanovených v HD 60364 (soubor); POZNÁMKA 2 - U těchto zařízení se na zkoušky pro výchozí a pravidelné revize vztahuje HD 60364-6. - nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), fotovoltaické střídače a výkonové měniče, např. AC/DC měniče; - nabíjecí stanice pro elektromobilitu; - stacionární napájecí zdroje (generátory); - programovatelné logické automaty (PLC); - pohonné jednotky; - zařízení pro výbušné prostory nebo obecně pro důlní použití; - výrobky, pro které platí normy zabývající se podobnými tématy, jako: a) zdravotnická zařízení podle EN 60601-1. Pro tato zařízení platí EN 62353; b) zařízení pro obloukové svařování podle EN 60974-1. Pro tato zařízení platí EN 60974-4; c) stroje podle EN 60204-1. Pro tato zařízení platí EN 60204-1.

Související produkty

ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě 
Katalogové číslo:  511433
ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
ČSN EN 50678ČSN EN 50678 Tato norma vymezuje požadavky na jednotný postup pro ověření účinnosti ochranných opatření pro elektrické spotřebiče nebo přístroje po tom co byly opraveny. Tento postup je
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat