Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50708-1-2 - Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti
Vydáno: 01.07.2022
ČSN EN 50708-1-2 - Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti

ČSN EN 50708-1-2

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 50708-1-2
Třídící znak:351001
Počet stran:12
Vydáno:01.07.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:515334
Popis

ČSN EN 50708-1-2

Tato mezinárodní norma IEC 50708-1-2 definuje pravidla pro posuzování energetické náročnosti malých, středních a velkých výkonových transformátorů všemi zainteresovanými stranami (výrobci, dodavatelé a dovozci, uživatelé apod.), včetně prokazování shody v souladu s nařízeními Komise (EU) 548/2014 z 21. května 2014 a nařízení Komise (EU) 2019/1783 z 1. října 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení (EU) č. 548/2014 o implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/125/ES.