Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 54-13+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Vydáno: 01.05.2022
ČSN EN 54-13+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-13+A1

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 54-13+A1
Třídící znak:342710
Počet stran:28
Vydáno:01.05.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514696
Popis

ČSN EN 54-13+A1

(34 2710) Tato evropská norma specifikuje požadavky na posuzování kompatibility a propojitelnosti komponentů systémů elektrické požární signalizace (včetně hlasových výstražných systémů jako subsystému elektrické požární signalizace). Komponenty odpovídají buď požadavkům normy EN 54, nebo specifikaci výrobce, pokud norma EN 54 neexistuje. Požadavky na přenosovou cestu používanou pro distribuovanou funkci jsou zahrnuty v příslušné normě EN 54, nikoli v tomto dokumentu. Tento dokument rovněž specifikuje požadavky na integritu systému elektrické požární signalizace při připojení k jiným systémům. Tento dokument nespecifikuje způsob, jakým je systém navržen, instalován a používán v konkrétní aplikaci. Tento dokument uznává, že není prakticky možné posoudit kompatibilitu nebo propojitelnost komponentů ve všech možných konfiguracích. Metody posuzování jsou specifikovány tak, aby bylo dosaženo přijatelného stupně spolehlivosti v rámci předem stanovených provozních podmínek a podmínek prostředí. Tento dokument specifikuje požadavky týkající se metod a zkoušek posuzování kompatibility a propojitelnosti pro komponenty patřící do EPS nebo spojující EPS. Tento dokument se nevztahuje na komponenty nebo funkce, které nejsou součástí EPS, jako jsou funkce dosažené systémem řízení budov. Tento dokument se vztahuje na systémy, v nichž jsou komponenty propojeny elektrickými vodiči nebo optickými vlákny nebo radiofrekvenčními spoji nebo jakoukoli kombinací. Pro jiné technologie propojení mezi komponenty lze tuto normu použít jako návod. POZNÁMKA - Předpokládá se, že požadavky na ostatní systémy, které mohou být připojeny k systému elektrické požární signalizace, pokryjí jiné evropské normy.