Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
Vydáno: 01.09.2011
ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-1 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
550 Kč
S účinností od 2013-10-01 se nahrazuje ČSN EN 60034-1 (35 0000) z února 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60034-1 ed. 2
Třídící znak:350000
Počet stran:64
Vydáno:01.09.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88828
Popis

ČSN EN 60034-1 ed. 2

Tato část IEC 60034 platí pro všechny točivé elektrické stroje s výjimkou těch, pro které platí jiné normy IEC, např. IEC 60349. Na stroje, pro které platí tato norma, se mohou vztahovat také nahrazující, pozměňující nebo doplňující požadavky v jiných publikacích, např. IEC 60079 a IEC 60092. POZNÁMKA: Jsou-li určité kapitoly této normy pozměněny se zřetelem na zvláštní použití, např. stroje vystavené radioaktivitě nebo stroje pro leteckou techniku, všechny ostatní kapitoly platí pouze do té míry, pokud jsou kompati-bilní.