Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2007
ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2009.07.01 nahrazuje ČSN EN 60068-2-21 (34 5791) z ledna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Označení normy:ČSN EN 60068-2-21 ed. 2
Třídící znak:345791
Počet stran:28
Vydáno:01.03.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:78024
Popis

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2

Soubor norem IEC 60068 se zabývá zkoušením vlivů prostředí . Část 2-21: popisuje zkoušku U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí, která je použitelná pro všechny elektrotechnické a elektronické součástky, jejichž vývody a neoddělitelné upevňovací části jsou v průběhu běžné montáže nebo manipulace vystaveny namáhání. Část 2-21 popisuje následující zkoušky: Ua1 (tah), Ua2 (vtlačování), Ub (ohýbání), Uc (torze), Ud (krouticí moment) a Ue (pevnost vývodů součástek pro povrchovou montáž (SMD) v namontovaném stavu) Do vydání ČSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 byly proti předchozímu vydání provedeny změny:do zkoušky Ud (krouticí moment) byly v souladu s IEC 60252-2 doplněny informace o stupni přísnosti krouticího momentu pro jmenovitý průměr šroubu 8 mm; ve zkoušce Ue1došlo ke změnám ve specifikacích podložky a metody montáže, popisující bezolovnatou pájku; u zkoušky Ue1 (zkouška ohybem podložky) došlo změnám zkušebních podmínek; ve zkoušce Ue3 (smyková zkouška) došlo ke změnám ve vytlačovací síle.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
0 Kč
Zpracování dat
Schovat