Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60076-1 - Výkonové transformátory - Část 1: Obecně
Vydáno: 01.05.2012
ČSN EN 60076-1 - Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-1

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
550 Kč
S účinností od 2014-05-25 se nahrazuje ČSN EN 60076-1+A11 (35 1001) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60076-1
Třídící znak:351001
Počet stran:68
Vydáno:01.05.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:90426
Popis

ČSN EN 60076-1

Tato část mezinárodní normy IEC 60076 platí pro trojfázové a jednofázové výkonové transformátory (včetně autotransformátorů) s výjimkou některých kategorií malých a zvláštních transformátorů jako například: - jednofázové transformátory se jmenovitým výkonem menším než 1 kVA a trojfázové s menším než 5 kVA; - transformátory, které nemají žádná vinutí se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V; - přístrojové transformátory; - trakční transformátory namontované na podvozku; - spouštěcí transformátory; - zkušební transformátory; - svařovací transformátory; - nevýbušné a důlní transformátory; - transformátory pro použití v hluboké vodě (ponořené). Neexistují-li normy IEC pro takové kategorie transformátorů (zvláště pro transformátory, které nemají žádné vinutí překračující 1000 V pro průmyslová použití) je možné tuto část IEC 60076 použít buď vcelku nebo částečně. Tato norma neurčuje požadavky, které by učinily transformátor vhodný pro montáž na stanovišti dostupném pro širokou veřejnost. Pro ty kategorie výkonových transformátorů a tlumivek, které mají své vlastní normy IEC, je tato část použitelná jen v rozsahu, na který jsou v jiné normě odkazy. Takové normy existují pro: - tlumivky obecně (IEC 60076-6); - suché transformátory (IEC 60076-11); - transformátory s vlastní ochranou (IEC 60076-13); - výkonové transformátory plněné plynem (IEC 60076-15); - transformátory pro použití ve větrných turbinách (IEC 60076-16); - trakční transformátory a trakční tlumivky (IEC 60310); - transformátory pro měniče pro průmyslová použití (IEC 61378-1); - transformátory pro měniče pro stejnosměrné přenosy vysokým napětím (IEC 61378-2). Na různých místech se v této části stanoví nebo doporučuje, že musí být dosažena dohoda o jiných nebo dodatečných technických řešeních nebo postupech. Taková dohoda se uzavírá mezi výrobcem a zákazníkem. Záležitosti musí být projednány včas a dohoda musí být zahrnuta do znění smlouvy.