Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60099-9 - Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí
Vydáno: 01.03.2015
ČSN EN 60099-9 - Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

ČSN EN 60099-9

Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
850 Kč
Označení normy:ČSN EN 60099-9
Třídící znak:354870
Počet stran:100
Vydáno:01.03.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:96585
Popis

ČSN EN 60099-9

Tato část ČSN EN 60099 se vztahuje na typy omezovačů přepětí bez jiskřišť s nelineárními rezistory z oxidů kovů (metal-oxidovými rezistory), které jsou určené pro omezení přepětí v měnírnách velmi vysokého stejnosměrného napětí a které mohou být dvousvorkové, vícesvorkové a antiparalelně zapojené s provozním napětím až do 1 100 kV včetně. Norma platí obecně pro omezovače s porcelánovými a polymerovými plášti, ale také pro plynem izolované omezovače s kovovými pouzdry (GIS svodiče), používané výhradně jako omezovače pro stejnosměrné sběrnice a venkovní a kabelová vedení. Nejsou zde zahrnuty omezovače pro napěťové měniče. Omezovače, používané ve střídavých sítích v měnírnách, které jsou napájeny střídavým napětím kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, zejména bez harmonických složek, jsou zkoušeny podle IEC 60099-4. Omezovače pro střídavé filtry jsou zkoušeny podle této normy.