Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60384-9 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2
Vydáno: 01.12.2015
ČSN EN 60384-9 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2

ČSN EN 60384-9 ed. 2

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinnosti od 2018-04-14 se nahrazuje ČSN EN 60384-9 (35 8291) z února 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60384-9 ed. 2
Třídící znak:358291
Počet stran:44
Vydáno:01.12.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98902
Popis

ČSN EN 60384-9 ed. 2

Tato norma platí pro neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních s keramickým dielektrikem s definovaným teplotním součinitelem (dielektrikum třídy 2), na něž se vztahuje IEC 60384-22 (třída 2). Kondenzátory pro potlačení elektromagnetického rušení zde nejsou zahrnuty, ale jsou pokryty v IEC 60384-14.