Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60401-2 ed. 2 - Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 60401-2 ed. 2 - Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech

ČSN EN 60401-2 ed. 2

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
211 Kč
S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje ČSN EN 60401-2 (35 8460) z ledna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60401-2 ed. 2
Třídící znak:358460
Počet stran:20
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88008
Popis

ČSN EN 60401-2 ed. 2

Norma uvádí způsob definování nomenklatury označování hlavních rozměrových charakteristik tvarových těles jader z magneticky měkkých feritů. Účelem normy je usnadnit jednotné použití rozměrových charakteristik feritových jader výrobci i uživateli jader. Nomenklatura označování rozměrů jader je pro jednotlivé tvary jader stanovena v tabulkách a na obrázcích.