Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu
Vydáno: 01.09.2013
ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu

ČSN EN 60422 ed. 2

Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinností od 2016-02-14 se nahrazuje ČSN EN 60422 (34 6739) z ledna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60422 ed. 2
Třídící znak:346739
Počet stran:44
Vydáno:01.09.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93735
Popis

ČSN EN 60422 ed. 2

Tato norma poskytuje návod pro kontroly a údržbu kvality izolačního oleje v elektrickém zařízení. Tato norma je použitelná pro minerální izolační oleje, původně dodané v souladu s IEC 60296 a používané v transformátorech, vypínačích a jiných elektrických zařízeních, kde je odběr vzorků oleje prakticky proveditelný a kde jsou normální provozní podmínky určené ve specifikacích zařízení. Tato norma pomáhá provozovateli silového zařízení hodnotit stav oleje a udržovat jej v provozuschopném stavu. Také zabezpečuje společný základ pro přípravu specifičtějších a komplexnějších místních praktických návodů. Tato norma zahrnuje doporučení pro zkoušky a hodnotící postupy a navrhuje metody pro mechanické čištění a regeneraci oleje a dekontaminaci oleje kontaminovaného PCB. Kontrola stavu elektrického zařízení, například pomocí analýzy rozpuštěných plynů, furanických sloučenin, nebo dalšími prostředky, přesahuje rámec této normy.